GOVIND

कस्तुरी तिलकम ललाटपटले, वक्षस्थले कौस्तुभम,

नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले, वेणु करे कंकणम |

सर्वांगे हरिचन्दनम सुललितम, कंठे च मुक्तावलि,

गोपस्त्री परिवेश्तिथो विजयते, गोपाल चूडामणी ||

ekadashi.jpg

Advertisements

One thought on “GOVIND

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s