Raas Poornima

कृष्ण शब्द कृष्ण अर्थ कृष्ण ही परमार्थ है, कृष्ण कर्म कृष्ण भाग्य कृष्णहि पुरुषार्थ है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने | प्रणत क्लेश नाशाय गोविन्दाय नमो नमः …..