GOVINDDEVJI

कृष्णाय  वासुदेवाय  हरये  परमात्मने | प्रणत  क्लेश  नाशाय  गोविन्दाय  नमो  नमः ….. http://www.govinddevji.net/ नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे; त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्। महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेष कायो नमस्ते नमस्ते…..