Govind

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे |
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ||

manglashlokRadhey Radhey

Advertisements

Govind

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे |
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ||

manglashlokRadhey Radhey

Govind

कृष्णाय  वासुदेवाय  हरये  परमात्मने |
प्रत  क्लेश  नाशाय  गोविन्दाय  नमो  नमः ||

manglashlokRadhey Radhey