Govind

manglaRadhey Radheyshlok

Advertisements

Shrimad Bhagwatji

श्रीमद् भागवत माहात्म्य अध्ययाय 1, श्लोक सं- 1-2

सच्चिदानन्द रूपाय, विश्वोत्पत्यादि हेतवे !
तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नुमः!! 1!!

यं प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यं,
द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव!
पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदुः,
तं सर्व भूत ह्रदयं मुनि मानतोस्मि!! 2!!