GOVINDDEVJI

कृष्णाय  वासुदेवाय  हरये  परमात्मने |
प्र
त  क्लेश  नाशाय  गोविन्दाय  नमो  नमः …..

manglashlokRadhey Radhey

Advertisements

Deepawali

निशीथे वरदा लक्ष्मी: को जागर्तिति भाषिणी।
                             जगाति भ्रमते तस्यां लोकचेष्टावलोकिनी।।
                             तस्मै वित्तं प्रयच्छामि यो जागर्ति महीतले।।

कर जोरि वन्दन करूं मैं. नित नित करूं प्रणाम

deepawali_Laxmi Maa.gif

 

GOVINDDEVJI

कृष्णाय  वासुदेवाय  हरये  परमात्मने |
प्र
त  क्लेश  नाशाय  गोविन्दाय  नमो  नमः …..

rajbhogDeepawali PoojanDeepawali poojanDEEPAWALI_Goswamiji

manglashlokRadhey Radhey

GOVINDDEVJI

कृष्णाय  वासुदेवाय  हरये  परमात्मने |
प्र
त  क्लेश  नाशाय  गोविन्दाय  नमो  नमः …..

manglashlokRadhey Radhey

GOVINDDEVJI

कृष्णाय  वासुदेवाय  हरये  परमात्मने |
प्र
त  क्लेश  नाशाय  गोविन्दाय  नमो  नमः …..

manglashlokRadhey Radhey

GOVINDDEVJI

कृष्णाय  वासुदेवाय  हरये  परमात्मने |
प्र
त  क्लेश  नाशाय  गोविन्दाय  नमो  नमः …..

manglashlokRadhey Radhey